Nieuw.us | Christenen in de PVDA?

Counter

Christenen in de PVDA?
Fri. 25/01/13 — Lodewijk Den Breejen
Artikel
Meepraten ja, invloed nee!

Met belangstelling volg ik de dialoog tussen ir. J. van den Graaf en ds. At Polhuis over de christelijke inbreng heden ten dage in de PVDA. En ik moet zeggen beide hebben vanuit hun eigen gezichtspunt grotendeels het gelijk aan hun kant. Ir. Van den Graaf zegt terecht dat de landelijke PVDA ver is weggedreven van de ideologische basis die destijds door Willem Banning is gelegd. De doorbraakmensen van destijds zoals Buskes en Ruitenberg zouden de huidige Tweede Kamerfractie niet meer kunnen volgen, denk hierbij aan de opstelling van Cohen en Martijn van Dam met betrekking tot het beoogde verbod op ritueel slachten. Vermeend dierenleed ging hier voor op eeuwenlang respect voor religieuze minderheden. Dat de Eerste Kamer dit corrigeerde is slechts een voetnoot en waarschijnlijk van tijdelijke aard.

Anderzijds heeft ds. At Polhuis gelijk als hij stelt dat hij volop kan meepraten, maar daarbij denkt hij waarschijnlijk vooral aan de lokale politiek waar hij als fractievoorzitter van zijn fractie Rotterdam/IJsselmonde natuurlijk ook een grote inbreng heeft. Dan kun je als je wilt iets doen tegen de uitbreiding van koopzondagen et cetera. Maar of hij landelijk wat in de melk te brokkelen heeft is zeer de vraag. Ideologisch staat de PVDA steeds dichter bij Groen Links en D66 en sinds kort ook bij de VVD!

Het eenheidsdenken is binnen de PVDA inmiddels even groot als bij de andere genoemde partijen en dat was lang niet het geval. De invloed van de doorbraakchristenen, later bevrijdingstheologen en christenen voor het socialisme is geheel verdwenen, het is dan ook niet gek dat iemand als Huub Oosterhuis voor de SP gekozen heeft.

Het eigen geluid van de PVDA is goeddeels verdwenen, dat de PVDA het dan toch zo goed deed bij de verkiezingen kwam door het uitgekiende campagnespel waarin Samsom zich een meester toonde en mensen tegen het blauwe gevaar stemden door de PVDA trouw te blijven, en na de verkiezing waarschijnlijk tegen beter weten in. De uitkleding van ontwikkelingssamenwerking is hiervan een treffend voorbeeld. Overigens roerde de achterban van de PVDA zich in het geheel niet, wat eigenlijk al genoeg zegt, zoals Joel Voordewind destijds op Twitter terecht vaststelde.

Het zou mijns inziens goed zijn als christenen in de seculiere partijen zich nog eens afvragen of ze wel op de goede plaats zitten. Ook het CDA stelt zich de laatste tijd kritische vragen over de toekomst, wat nodig is na het debacle met de PVV. Zelf heb ik twintig jaar gediend in de lokale PVDA van de gemeente Helmond als raadslid en waarnemend voorzitter van de raad, en verder vier jaar als burgercommissielid, om tenslotte tot de conclusie te moeten komen dat ik inmiddels veraf sta van de ideologie van de PVDA en ben inmiddels tot volle tevredenheid lid van de ChristenUnie.

Inderdaad een kleine Gideonsbende, maar samen met de SGP heeft de ChristenUnie toch bewezen de afgelopen jaren de nodige invloed uit te kunnen oefenen. En met ds. At Polhuis ben ik ook van mening dat wij bezinning op onze minderheidspositie niet uit de weg moeten gaan, maar daar wringt de schoen juist, want er is helemaal geen klimaat meer voor een open discussie, de meerderheid dicteert , helaas ook in de PVDA.

Lodewijk den Breejen
Docent Levensbeschouwelijke vorming te Deurne, Noord-Brabant
Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties